4 Drum Spill Pallet og 3 Skids Plastic Pallet lastes, takk for den indonesiske klienten

4 tromlepall og 3 skidplastpaller lastes, takk for den indonesiske klienten

vads