Arbeider trygt med paller - grunnleggende trinn (1)

Arbeider trygt med paller - grunnleggende trinn


Bruk aldri paller som mannløft. Bruk kun godkjente, konstruerte løfteplattformer til dette formålet, etter å ha mottatt og signert av nødvendig trening.En palle skal aldri brukes som mannløft. Pallene kan være designet for å holde 2800 lbs eller mer, men dette er for mye jevnt fordelt, ikke for svært lokaliserte belastninger som for eksempel en arbeiders føtter.


Ikke stå tomme paller på slutten. Tomme paller som står på enden er ustabile og kan forårsake skade hvis de tipper og lander på et ben eller en fot.


Bruk personlig verneutstyr når du håndterer paller. Ved håndtering av paller anbefales bruk av hansker, samt sikkerhetssko for å forhindre skade hvis en pall blir tapt på en fot. Hørselsvern kan være forsiktig hvis pallene blir tømt. Noen fasiliteter krever en myk landing når du legger paller på gulvet for å unngå å skade støy.


Ikke bruk en skadet pall, eller en ikke vurdert for oppgaven. Hvis pallene er skadet, upassende for jobben, eller hvis du er usikker, bør de fjernes fra arbeidsplassen.


Rengjør pelletsrester kontinuerlig. Brokkede paller kan forårsake fare for glid og tur, samt ustabilitet for materialhåndteringsutstyr.


Gryte kan også føre til skade på materiellhjul.