Hva er trinnene for å resirkulere batterier med solid palleske?

- Jul 29, 2019-

Batterigjenvinning er en resirkuleringsaktivitet som tar sikte på å redusere antall batterier som blir kastet som kommunalt fast avfall. Batterier inneholder en rekke tungmetaller og giftige kjemikalier, og ved å avhende dem ved samme prosess som vanlig søppel har vakt bekymring for jordforurensning og vannforurensning.


imageDeres prosess for resirkulering av batterier som er som følger:Innsamling: Batterier hentes fra avfalls- og avfallsinnsamlingsstedene og føres til gjenvinningsanlegget.


Knusing: Når du kommer til resirkuleringsanlegget, blir batteriet brutt fra hverandre i en hammerfabrikk (maskin som knuser batteriet i små biter).


Sortering: De ødelagte bitene blir ført gjennom et kar, der tungmetaller og bly skilles fra plasten.


Sikting: Polypropylenbiter blir øket ut og væskene siktet for å bare forlate bly og tungmetaller. Polypropylenstykkene vaskes og ferges nedstrøms for å produsere nye batterikapsler.


Hydro-metallurgiske og Pyro-metallurgiske prosesser: Dette er prosessene som brukes for å trekke ut verdifulle metaller og mineraler fra malmene deres. Det er de endelige prosessene som brukes i batterigjenvinning for å trekke ut bly og andre tungmetaller fra batteriresten etter fjerde trinn.


Et par:Fordelene ved å bruke plastpaller i materialhåndtering inkluderer: Neste:Hvorfor blåse støpte plastpaller holdbare og pålitelige?