[[TitleIndustry]]

Betydningen av plastpalletindustrien

Date:Feb 25, 2019

Betydningen av plastpalletindustrienPlastpaller spiller en viktig rolle i den moderne logistikkindustrien. En av de viktigste måtene for å opprettholde forbindelsen, glattheten og strømmen av logistikk og distribusjon er riktig bruk av paller og glatt drift av paller. Det kan i stor grad forbedre effektiviteten av logistikk og lastfordeling, og er også en av hovedfaktorene for reduksjon av logistikk transport og distribusjonskostnader. Derfor er utviklingen av pallerindustrien en viktig del av logistikkindustrien for å oppnå moderne lederutvikling.


Som en sen-stadig kraftig plastpall blant brettmedlemmene har den spilt en viktigere rolle i varehus- og logistikkindustrien. I de senere årene, med utviklingen av Kinas økonomi, har den innenlandske logistikkindustrien fortsatt å varme opp, og den gjennomsnittlige årlige veksten har opprettholdt seg veldig bra. Ifølge relevante eksperter, vil de gjennomsnittlige årlige vekstratene i Kinas logistikkmarked i de neste årene opprettholde et momentum med rask vekst.


Alle vet at effektiviteten av logistikk og transport og reduksjon av kostnadene er uadskillelige fra pallenes bidrag. I en moderne fabrikk, etter at et produkt er ferdig, fra det øyeblikket det går fra produksjonslinjen til verkstedet, har det et nært forhold til plastpallen, i produkttransport, lastlagring, håndtering og håndtering av produkter, ferdig emballasje, varer. I alle disse logistikklinkene, for eksempel sirkulasjon og materialfordeling, hvis det ikke er en skuff for å spille en viktig rolle, er det å tilbringe flere ganger eller til og med dusinvis av tider med driftstid og arbeidskraft. På grunn av det objektive faktum at objektobjektene behandlet i logistikkprosessen er forskjellige i form og ujevn størrelse, må vi bare arrangere de bearbeidede varene i ensartede lastenheter med samme eller tilsvarende volumform. Det er mulig å realisere mekanisering og automatisk drift av transport og distribusjon av varer og varer, og redusere driftstiden, for å oppnå formålet med å forbedre driftseffektiviteten og redusere transportkostnadene for logistikk.


Vi kan si at plastpaller er en av de grunnleggende utstyrsenhetene for sømløs docking og jevn drift i alle aspekter av logistikk. Hvis pallets viktige rolle mangler, bør den moderne logistikkindustrien oppnå integrering, standardisering og effektiv og rask avhending. Det er ingen måte å snakke om det, enda mindre kostnadsbesparelser og effektivitet.


Åpenbart er rollen av plastpaller i den moderne logistikkindustrien selvsagt. Siden paller har en så viktig posisjon i logistikkindustrien, hva er status quo av Kinas pallerindustri?


Tidligere trepaller var hovedkraften i brettdelene. Som vi alle vet, kan et voksen furu bare vokse i flere tiår. En voksen furutrær kan imidlertid bare produsere noen standard høyverdige skuffer, så det er begrenset av begrensningene av begrensede skogressurser og ekstremt lang gjenoppbyggingsperiode, og hvis treet er kraftig utviklet. Bakke, det er bundet til å forårsake felling av store trær, noe som vil skade miljøet. Derfor er utviklingsområdet for trepaller begrenset. I dag kan den bare spille en støttende rolle i logistikkindustrien. I dag, med det økende trykket på miljøvern, blir miljøvern stadig mer presserende. Forskrift om forbud mot trepaller i jernbanetransport er innført. Utviklede land som Europa, Amerika og Japan har utviklet hard fumigation for importerte treemballasjeprodukter (inkludert trepaller). Med krav til inspeksjon og karantene blir bruken av trepaller mindre og mindre. I sammenheng med begrenset utvikling av trepaller stod plastpaller ut og ble en rekke palleter som kom fram.


Utviklingen av plastpaller har dratt nytte av flere faktorer. For det første er produksjonssyklusen svært kort sammenlignet med trepaller. Det har store fordeler, og materialet som brukes er plast. Det er umulig å snakke om å ødelegge skogstrær, noe som bidrar til miljøvern. Behandlingsutstyret for plastpaller kan automatiseres, produksjonskapasiteten er svært stor sammenlignet med trepaller, og den kan utformes fleksibelt for bedre å møte kundens tilpassede spesialtilpasningsbehov. Disse er alle uforlignelige med trepaller. Nå er plastpaller en av hovedpersonene i logistikkindustrien, og trepaller kan bare spille en komplementær rolle, i en støttende rolle.


Ifølge undersøkelsen har plastpaller laget av PE eller PP som råvarer og behandlet ved sprøytestøping eller blåsestøping vært mye brukt i maskineri, elektronikk, mat, medisin, kjemikalier, klær, landbruksprodukter og andre næringer. Sammenlignet med trepaller har det slike fordeler. Plastpallene har god regelmessighet, er enkle å rengjøre, enkle å rengjøre og sterilisere, og har lett vekt, korrosjonsbestandighet, syre- og alkali-motstand, fuktighet og fuktmotstand, og ingen mugg under bruk. Den har egenskaper for slagfasthet, god seighet og lang levetid. Ved normal bruk er levetiden til plastpaller ca. 5 ~ 7 ganger så mye som ved trepaller.


I tillegg oppfyller plastpaller miljøkrav og avfallsmaterialer kan resirkuleres. Selv om prisen på plastpaller er relativt høy, er den totale kostnaden for logistikk og distribusjon fortsatt mer kostnadseffektiv enn trepaller, fordi det tar lang tid og elimineringssyklusen er lengre enn trepaller. Plastpaller er en av de mest omfattende palletyper i logistikkindustrien.


I logistikkindustrien har rackbare og stabbare plastpaller opptatt den dominerende posisjonen til paller, og rollen har blitt stadig viktigere.


Et par: Hvorfor velge å bruke Folding plastboks

Neste: Industrielle sammenleggbar bulk container